Uno Törringer

Personbild


1:e vice ordförande i Valnämnden.
Ersättare i socialnämnden.
Ersättare i ägarnämnden Va-syd.

Jag är vald till 1:e vice ordförande i Valnämnden. Där arbetar vi för att invånarna skall kunna gå till val så smidigt som möjligt.
Jag är vald till ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Den har till uppgift att estämma lämpliga personer till respektive nämnd och utskott, så när dessa personer är valda av fullmäktige är detta uppdrag slut för denna period, om inget oförberett uppkommer.
Jag är vald till ersättare i socialnämnden. Där regleras besluten mycket av lagar och paragrafer, men vi i nämnden har ändå ansvar för vad förvaltningen förbrukar av kommuninnevånarnas skattemedel, vi försöker hålla en god standard i det sociala nätverket till en rimlig kostnad.
Jag är vald till ersättare i ägarnämnden Va-syd. Där skall vi se till att hela kommunen har friskt färskvatten samt avloppsvattnet hamnar i reningsverket på Spillepeng. Dagvattnet skall via uppsamlingsdammar denitrifieras och sakta slussas ut, innan det kommer till recipienterna Segeå och Alnarpsbäcken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.