Landskapsbilden ändras

Malmö Burlöv golfklubb lägger ut fyllnadsmassor för att skapa ett kulligt och böljande landskap. De massor som ska användas som utfyllnad är att betrakta som avfall.

Malmö Burlöv Golfklubb har tidigare fått beslut om försiktighetsmått från Malmö Stads miljöförvaltning för återvinning av 90 000 m3 avfall. Golfklubben har ansökt lägga ut ytterligare 168 000 m3. Burlövs kommun har avslagit detta pga. av att man använder avfall för anläggningsändamål

Jordmassorna och tunga entreprenadmaskiner gör att marken packas och att spill- och dagvattenledningar, dikningsrör samt fjärrvärmeledningar kan bli påverkade av marktrycket.

Relaterade nyheter