Miljötaxan blir oförändrad i Burlöv

Miljö- och Byggnämnden menar att genom att inte höja avgifterna för företagen i kommunen bidrar den något till den våra tid som många företag går igenom till följd av pandemin.

Vid Miljö- och Byggnämndens sammanträde 23 februari beslutades det att inte höja taxorna för bland annat verksamhet enligt Miljöbalken samt livsmedels- och foderlagstiftning. Allianspartierna (M, L och C) tillsammans med SD var eniga om att med tanke på pandemins effekter på företagandet avstå från att höja taxorna i år för att underlätta något för företagen i kommunen.

Den föreslagna höjningen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för 2021 var 1,8%. I Burlöv kommer taxan, efter nämndens beslut att vara oförändrad, det vill säga samma taxa som för 2020 gäller även för 2021.

Lisa Fritzin (L), Miljö- och Byggnämndens ordförande, är nöjd med att ha fått en majoritet i nämnden för att kunna göra detta för kommunens företagare:

  • Hela kommunen vinner på att vi har ett gott klimat för näringslivet. För oss politiker var det viktigt att markera att vi vet att företagarna har det tufft just nu, att vi tar ställning och avstår från att indexuppräkna miljötillsynstaxan för företagens skull.

Lisa Fritzin (L)

Ordförade Miljö- och Byggnämnden Burlöv

Relaterade nyheter