Bild

Välkommen till kandidatpresentationen för Centerpartiet i Eslöv

Vad roligt att du avser att kandidera för Centerpartiet i Eslöv till valet 2022! Som kandidat för Centerpartiet är du införstådd med att du potentiellt fårett förtroende av medlemmarna och väljarna som du efter bästa förmåga ska förvalta. I ditt politiska uppdrag ska du sträva efter att få största möjliga genomslag för Centerpartiets politik.

Denna enkät skickas till alla som avser att ställa upp som kandidat för Centerpartiet I Eslöv till valet 2022. Dina svar kommer att redovisas för våra medlemmar i samband med nomineringsstämman i slutet av februari.

Vid frågor - Vänligen kontakta:
Ingmar Jeppsson
Samankallande i nomineringskommittén
Mob: 073-821 05 88

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.