• / Kalender
  • / Välkommen till månadsmöte i Löberöd 3 april

Välkommen till månadsmöte i Löberöd 3 april

Flis FE Löberöd

Vi startar med studiebesök på närvärmeverket i Löberöd kl. 18.30 under guidning av Torsten Winther. Därefter håller vi själva mötet på skolan.

Verket startades 2008 av 9 bönder i kommunen och värmer bl.a skola, barndaghem och äldrevård. 2016/17 har verket kompletterats med 400 kW solceller.