Kaffe på perongen

Centern kampanjar på Eslövs station kl. 07.30- 09.00

Vi bjuder fika och information om järnvägssatsningar och psykisk hälsa