Spänningen STIGER!

Valdagen!
Valvaka och mingel för centerpartister på 1 rum&kök vid Stora Torg.