Månadsmöte i Löberöd 3 april 2017

Flisfyllning

Välkommen till månadsmöte den 3 april kl. 18.30 i Löberöd.

Vi börjar med ett studiebesök på Farmarenergis närvärmeverk på Vierödsvägen, 55.779552, 13.517658. Flisvärmeverket startades 2008 av en grupp bönder i kommunen och levererar värme bl.a. till skola, daghem och äldrevården. Nyligen har en solcellsanläggning tagits i bruk. Efter studiebesöket fortsätter vi med aktuella politiska frågor på skolan. Kaffe serveras.

Välkomna!