Medlemsmöte

Välkommen till nomineringsstämma!

Centermedlemmarna ska utse nämndsledamöter för mandatperioden 2018- 2022

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ystadvägen 10 i Eslöv

Tid: 25 november kl 1800

Kaffe kommer att serveras och därför önskar vi gärna att du anmäler ditt deltagande till hakan.olsson@stanneborg.se före den 20/11.

Hjärtligt välkomna!
Håkan Olsson, ordf. i Nomineringskommitén