Val till nämnder och styrelser

Centerpartiet i Eslöv har nu tillsatt sina poster i kommunens nämnder och styrelser. 

På Nomineringsstämman den 23 november samlades Centerpartiet i Eslöv för att tillsätta förtroendevalda till sju olika nämnder och styrelser. En enig stämma beslutade att följa nomineringskommitténs förslag enligt följande;

  • Ledamot i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden - Sofia Hagerin.
  • Ledamot i Servicenämnden -  Jasmina Muric
  • Ersättare i Kultur och Fritidsnämnden - Krister Carlberg
  • Ersättare i Barn och Utbildningsnämnden - Maria Bjerstam
  • Ledamot i EBO:s styrelse - Anders Borgquist
  • Ledamot i MERAB:s styrelse - Ingemar Jeppsson
  • Ledamot i revisionen - Mikael Esselius

Sedan tidigare har följande poster tillsatts;

  • Ledamot i kommunstyrelsen - Jasmina Muric
  • Ersättare i kommunstyrelsen - Krister Carlberg
  • Ersättare i valberedningen - Sofia Hagerin

Tillsättande av ordinarie nämndeman kommer att göras först nästa år.

Vill du veta mer om vilken politik Centerpartiet i eslöv kommer att bedriva under den kommande mandatperioden - Klicka här