Årsmöte 16 februari 2023

Som medlem i Centerpartiet i Eslöv är du varmt välkommen på Årsmöte torsdagen den 16 februari kl 19:00 på Studieförbundet Vuxenskolan i Eslöv.

På Årsmötet den 16 februari väljs ny styrelse för Centerpartiet i Eslöv. Vi kommer även att lägga det gånga (val)året till handlingarna och informera om våra aktiviteter 2023. Årsmötet är ett perfekt tillfälle att uppdatera sig på allt roligt som komma skall.

Alla som är medlemmar i Centerpartiet i Eslöv har rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag på årsmötet. Rösträtt har de medlemmar som senast 30 dagar före det datum som kallelsen skickats löst medlemskap.

Vill du anmäla dig till Årsmötet den 16 februari, kl 19:00? Anmäl dig till kretsordförande Sarah Svensson, sarah.svensson@centerpartiet.se, 079 337 26 39.

Val av styrelse

På Årsmötet den 16 februari ska Centerpartiet i Eslövs nya styrelse utses. Valberedningen är redan i full gång och tar gärna emot intresseanmälningar/nomineringar. Är du intresserad eller vet någon som du tror skulle passa bra till att vara med och utveckla vår krets under det kommande året? Hör gärna av dig till sammankallande för valberedningen Erland Persson, 070 836 13 27.

Motioner

På Årsmötet finns det även chans att behandla motioner. Alla medlemmar har rätt att lämna motion till sin kretsstämma, sin distriktsstämma och till partistämman. Motioner till kretsstämman ska vara kretsstyrelsen til handa senast 31 januari. Vill du lämna in motion? Vänligen skicka den till kretsordförande Sarah Svensson, sarah.svensson@centerpartiet.se

Har du ytterligare frågor eller funderingar med annledning av Årsmötet? Välkommen att kontakta kretsordförande Sarah Svensson.