Endast Skåne skånska ärtor har

Findus i Bjuv läggs ner, hur kunde det hända? Flera hundra anställda i förädlingen mister sina jobb men även producentledet drabbas väldigt hårt. Maten, det som vi alla behöver flera gånger om dagen, sysselsätter mängder av människor i vårt land. Allt ifrån lantbrukaren via förädlingsindustrin till restaurang- och livsmedelsbutiksanställda och vi har som konsumenter en stor makt att se till att dessa jobb finns kvar, tillsammans naturligtvis med politikerna som bestämmer vilka företagsvillkor vi har i landet. Nu verkar det ha funnits en annan agenda för Nomad Foods men faktum kvarstår, finns det ingen marknad för produkterna kan man inte fortsätta producera.

Jag funderar på detta med Eslövs glasögon på. I vår kommun är en stor del av befolkningen sysselsatta med mat. Vi har stora odlingar med, fortfarande, ganska många bönder och stora arealer och djurbesättningar. Vi har stora livsmedelsindustrier där Orkla naturligtvis är huvuddelen. Vad skulle hända med Eslöv om konsumenterna, i privatkonsumtion, när vi går ut och äter eller i det offentliga köket äter mindre svensk mat. Om inte Orkla har avsättning på sina produkter kan man ju inte förvänta sig att man fortsätter producera.

Protektionism är aldrig bra men livsmedel är så grundläggande för vår miljö och vår hälsa, och dessutom inte minst i Eslöv för våra jobb, att jag är beredd att prioritera det närproducerade. Mat som uppfyller alla de höga krav kring miljö och djurskydd som vi har i Sverige, som innehåller mycket mindre kemiska ämnen och antibiotika än motsvarande varor från många andra länder kan ibland vara någon krona dyrare men är det inte värt det för att systern, grannen eller Facebook-vännen ska kunna få ha kvar ett jobb att gå till.

Annette Linander , Centerpartiet, Eslöv och Region Skåne