Närodlad integration

Mottagandet av människor som flyr till Sverige från krig och förföljelse är numera en samhällsutmaning. Det beror bland annat på den största flyktingströmmen i världen på sjuttio år, men framför allt beror det på att det svenska mottagandet har varit bristfälligt.

Det är ingen idé att hymla med att integrationen inte håller måttet. Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret. Den stora skillnaden nu är mellan de partier som fokuserar på retorik och de som fokuserar på praktik. Mellan ord och handling.

Det viktigaste för människor som kommer hit är att får ett jobb och att de kan komma till sin rätt i sitt nya hemland. Läget i landet är på vissa ställen alarmerande, med brist på logistik och samordning. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ytterligare myndigheter har i mångt och mycket misslyckats, ofta på grund av beslut från styrande politiker, så här får det inte fortsätta.

Det mest skrämmande är att inför denna situation står vänsterregeringen helt handlingsförlamad. Sedan den tillträdde har inte ett enda förslag presenterats för bättre asylmottagande och integration.

Mot regeringens handlingsförlamning står Centerpartiet med en konkret och jordnära politik. En politik som försöker lösa problemen så rakt och enkelt som möjligt genom 20 konkreta förslag. Byråkratiska regler måste ge vika för förnuftiga lösningar. Behövs det enkla bostäder; bygg enkelt. Behövs det enkla jobb; tillåt tillfälliga sådana. Och ge kommunerna full ekonomisk kompensation för kostnader kopplade till asylboende, kommunplaceringar och anhöriga.

Mottagandet måste utgå från vad kommunerna behöver för att klara situationen, inte vad myndigheterna begär. Rätt svar behöver inte alltid komma från en myndighet utan kan komma från lokala initiativ, föreningar och individer. Dessa kan med små resurser ofta nå bättre resultat än de stora statliga byråkratierna.

Annette Linander (C), gruppledare Eslöv
Magnus Lennartsson (C), gruppledare Hörby
Lars-Olof Andersson (C), gruppledare Höör
Fredrik Jönsson (C), gruppledare Svalöv