Solidariskt flyktingmottagande

I Centerpartiet är vi helt övertygade om att Sverige med gemensamma krafter och med rätt reformer för fler jobb och bostäder samt ett bättre mottagande i kommunerna, klarar av att ta emot människor som flyr för sina liv från krig och konflikt.

Just nu pågår den största flyktingströmmen sedan andra världskriget, hela 60 miljoner människor är på flykt. Många bor i flyktingläger som är bedrövliga platser. Oändliga tältrader utan fungerande vatten och sanitet. Epidemier härjar. De är beroende av att få mat från hjälporganisationer för att överleva.

Att låta människor bo där är inte humant och ett oerhört slöseri med människors förmågor. Lägren är ett helvete på jorden, ofta utan framtidsutsikter. Det driver människor att med risk för sitt eget och sin familjs liv fly vidare till Europa på vad som idag kallas dödens båtar. De är villiga att ta risken för att skapa sig en framtid undan krig och flyktingläger.

Flyktingkatastrofen är så stor att FN:s flyktingorgan inte bara vädjar om mer resurser för att hjälpa till på plats utan också att länderna tar emot fler flyktingar. UNHCR:s chef Antonio Guterres är glasklar: Europa kan inte stänga gränserna, då blir situationen ohållbar. Därför faller Sverigedemokraternas argument med att enbart ”hjälpa på plats”. Och att skicka tillbaka familjerna till helvetet i de överbefolkade lägren, skulle vi kunna se oss själva i spegeln när vi vet vad det innebär för dessa människor?

Europa måste bli mer solidariska och vi i Sverige måste förändra hur vi hjälper de som kommer till vårt land. Vi måste få ett jämnare mottagande bland kommunerna och samtidigt ge dem de verktyg de efterfrågar. Centerpartiet vill ge kommunerna full ekonomisk kompensation för sina kostnader för mottagandet. Samtidigt vill vi också undanröja hinder för människor att hitta ett jobb, en bostad och lära sig svenska. Vi har presenterat en mängd konkreta förslag under den senaste tiden som alla syftar till detta. Det är dags att utgå från vad kommunerna behöver för att klara situationen, inte utifrån vad statliga myndigheter begär.
Det är dags att omsätta prat till konkret verkstad, så att det märks runtom i landet.

Annette Linander (C), Eslöv

Marko Huttunon (C), Landskrona