Interpellationer och frågor

Genom enkla frågor och interpellationer kan vi få svar i fullmäktige från de styrande. Enkla frågor är en diskussion bara mellan den som har ställt frågan och den som svarar medan interpellation kan föranleda en debatt mellan flera personer