Enkel fråga till KS ordf., 2019-09-26

Bild

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.


Enligt kartan för lediga villatomter som finns på kommunens hemsida framgår att centralorten
Eslöv återigen saknar kommunala tomter för villor. Det andra gången på kort tid som det saknas
kommunala villatomter i Eslövs tätort.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Pågår arbete för att få fram kommunala villatomter i Centralorten Eslöv och när kan nya villatomter stå klara till försäljning.


Eslöv 20190926


Bertil Jönsson, ledamot av kommunfullmäktige för Centerpartiet.ll