Klimatsmarta placeringar

Centerpartiet i vår kommun ser det som en viktig fråga att vi har ambitiösa klimatmål för en hållbar och fossilfri kommun men också att vi använder våra kapitalplaceringar för att påverka världen att bli klimatsmartare.

Sveriges Radio har granskat 117 kommuner och 15 landsting. De flesta har tagit fram egna klimatmål där de vill begränsa sin klimatpåverkan genom att använda mindre fossila bränslen som olja, kol och gas. Samtidigt har flera av landstingen och regionerna och hälften av de granskade kommunerna med egna kapitalinvesteringar, miljontals kronor i fonder där oljebolag som Shell, BP, Gazprom och Lundin Petroleum ingår.

Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är:

  1. Hur ser vår kommuns kapitalplaceringar ut
  1. Avser Kommunstyrelsens ordförande att göra en översyn av vår kommuns placeringar med anledning av ovanstående?

Annette Linander

Centerpartiet