Cykelväg Röstånga - Billinge

Då de styrande i Eslöv hastigt och (o)lustigt bestämde sig för att stänga Billinge skola valde en hel del föräldrar att inte flytta sina barn till Stehag som Eslövs kommun tänkt sig. Istället har många valt att även fortsatt ha sina barn i en mindre skola, men på andra sidan kommungränsen, i Röstånga. Eftersom barnen inte går i den egna kommunen erbjuder varken Eslöv eller Svalöv skolbuss och många barn och föräldrar skulle gärna se att det fanns andra möjligheter än den egna bilen eller dåligt fungerande regionaltrafik för att förflytta sig mellan orterna.

För boende i Billinge är Röstånga det större samhället där den samhällsservice som inte erbjuds i Billinge finns som t ex affär, utomhusbad och ett rikt kulturliv.

Även när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter, behövs en säker gång- och cykelväg. Det kan vara fotbollen i Röstånga IS men också Gamlegård i Billinge eller Tibbe-gänget i Röstånga. Att kunna cykla till nationalparken är självklart också en fördel. Med denna sträckning skapas en GC-väg mellan Stockamöllan och Ljungbyhed, vilket gynnar hela bygden.

Billinge byalag är otroligt aktivt och har ett bra samarbete med de minst lika aktiva i föreningen Röstånga tillsammans. Detta skulle gå att utveckla än mer om det var möjligt att ta sig på ett bättre och mer miljövänligt sätt än med bil.

Dessutom skulle en GC-väg mellan samhällena bli en bra och säker väg för vardagsmotionärer att färdas på till fots, cykel eller varför inte inlines eller rullskidor.

Vi föreslår därför:

Att Eslövs kommun tillsammans med Svalövs kommun uppvaktar Trafikverket för att få till stånd en cykelväg mellan Billinge och Röstånga

Att de båda kommunerna tillsammans utreder kostnaderna för att anlägga nämnda GC-väg.

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.