Fadderpeng

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Fadderpeng i Eslövs kommun

Aldrig har så många människor varit på flykt i världen sedan 2a världskriget, över 50 miljoner är på flykt varav 50 % är barn.

De länder varifrån flest tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak, Sudan och framförallt Syrien. Vi får rapporter om hur människor flyr undan terror och krig i hemlandet för att möta döden under flykten över Medelhavet. Vi kan inte riktigt förstå drivkrafterna men behovet av att fly till trygghet borde alla kunna känna för.

Några av de som överlever flykten kommer till oss i Eslövs kommun och vi borde bli bättre på att erbjuda dem trygghet och gemenskap. Vi erbjuder god utbildning, tak över huvudet och hjälp in i det svenska samhället men vi borde också bli bättre på att tillvarata deras kompetenser och få dem att känna sig välkomna i vårt samhälle där mänskliga rättigheter värderas högt och allas lika värde respekteras.

Det krävs ett ännu större engagemang från oss alla för att integrationen ska lyckas. Mötesplatser i all ära, men det finns en risk att det blir mötesplats för enbart invandrare/flyktingar.

Vi vill att Eslövs kommun tar initiativ till att skapa ett faddersystem, där man kan ansöka om en fadderpeng. Fadderpengen ska användas för att finansiera aktiviteter som till exempel ett besök på äventyrsbadet, Skånes Djurpark, bowling, en kultur- eller sportevenemang eller en sightseeing i kommunen tillsammans med nyanlända.

Syftet med fadderpengen är att stimulera till ett ökat engagemang bland kommunmedborgarna, så att de nya invånarna integreras i vårt samhälle på ett mer effektivt sätt, lär känna varandra och lär av varandra.

Centerpartiet yrkar därför att:

  • Ett uppdrag ges till kommunens förvaltningar att genomföra ett fadderprojekt för våra nya Eslövsinvånare.

För Centerpartiet 2015-05-20

Annette Linander