Förnya skolskjutsreglementet

 

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten

Det skolskjutsreglemente som finns i kommunen idag används till punkt och pricka av våra tjänstemän och tillåter inte flexibilitet. Låter ju bra egentligen men tyvärr ser inte verkligheten ut så för de barn och familjer som behöver använda sig av tjänsten. Reglementet behöver därför ses över så det på ett bättre sätt avspeglar hur kommunens skolskjuts används i praktiken, ett reglemente som tar höjd för hur människors vardag ser ut och hur tekniken kan användas för att få tjänsten att bli mer flexibel.

Bristen på förståelse för den verklighet skolbarn med skolskjutsbehov lever i blir tydlig när reglementet följs till punkt och pricka. När kartan och verkligheten inte stämmer överens brukar det bli sämre att gå efter kartan.

I princip alla föräldrar, och barn över 10 år, har tillgång till teknik för att smidigt kunna anmäla om barnen vill ta med sig en kompis hem, eller av någon anledning inte behöver åka med skolskjutsen. En anledning till att flexibilitet saknas är att man vill ha full koll på vilka barn som finns på varje tur men jag hävdar att med dagens reglemente vet man aldrig vilka barn som åker.

I Eslöv är det möjligt att välja vilken skola man vill men det blir i praktiken ett pappersalternativ för många elever som aldrig ges möjlighet att välja. Det innebär en stor orättvisa, samt att det särskilt drabbar de barn vars föräldrar inte har råd att köra själva för att låta barnen göra det fria skolvalet. Även barn i stan kan vilja välja en skola utanför stadskärnan – hur kan vi möjliggöra det valet?

Barn som är bosatta utanför våra tätorter med behov av skolskjuts får idag inte ta del av den av skolan anordnade läxläsningen då man bara har möjlighet att åka med den buss som går hem direkt efter skoldagens slut. Man har inte heller möjlighet att ha en plats på fritidshem för att kunna åka hem senare med ett äldre syskon. Vill man ta med en kompis hem måste man planera det minst två dagar i förväg och anmäla det till skolskjutssamordnaren – allt i enlighet med gällande reglemente. I verkligheten följs inte reglementet och som tur är finns det flexibilitet på skolorna, fritidshemmen och hos chaufförerna. Men om verkligheten inte stämmer med reglementet så är det reglementet som måste ändras – barn har samma rättighet till trygghet, möjlighet att klara sina studier och en aktiv fritid oavsett var man bor.

Vi behöver ett reglemente som uppfattas som nutidsenligt, som ingjuter trygghet och en känsla av att barnens bästa och säkerhet kommer i första hand.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.

  • Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)

  • Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler

  • Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet
  • Att möjligheten att använda modern teknik utreds

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander