Guldkant i tillvaron för våra äldre

Löberöd den 11 augusti 2015

Eslöv, liksom många andra svenska kommuner, är i mångt och mycket ålders segregerat. Ett samhälle där generationer inte möts regelbundet på ett naturligt sätt vilket kan bidra till otrygghet och att fördomar får fäste. Men måste det vara så?

Ung Omsorg är ett prisbelönt företag som funnits sedan 2007. De är partner med Vardaga och finns i hela landet på deras särskilda boende men satsar nu också på att finnas på de kommunala boendena. I Skåne var Sjöbo först ut, där har Ung Omsorg funnits i drygt ett år med gott resultat. http://www.skanskan.se/article/20150220/SJOBO/150229953/-/nya-chanser-att-traffa-aldre

Ung Omsorg har startat ett samarbete med Klippans kommun och beslut är taget att undersöka möjligheterna i Ängelholm.

Ung Omsorg anställer främst högstadieelever med uppdraget att sätta guldkant på tillvaron för de äldre. De kan handla om promenader med rullstolsburna, att läsa högt ur dagens tidning men det kan också bara vara att sitta ner och samtala då det inte är alla äldre som får regelbundna besök. Det är inte heller alla ungdomar som har mor- eller farföräldrar i sin närhet så dessa möjligheter till möten mellan generationer är oerhört viktiga ur flera aspekter. Ungdomarna får förståelse för hur det är att bli gammal och vad det innebär. De får en inblick i arbetslivet och kanske fattar tycke och väljer att utbilda sig inom vård och omsorgsyrket. Möten mellan generationer är viktiga och något som vi i Centerpartiet vill att Eslövs kommun skall uppmuntra. Vi kan se att det kan ske i kommunal regi men då Ung Omsorg redan har ett fungerande koncept föredrar vi att vi använder oss av dem.

Läs mer om Ung Omsorg på http://ungomsorg.se/

Jag yrkar:

Att en utredning startas snarast med syfte att snarast möjligt kunna ge våra äldre en guldkant i tillvaron genom Ung Omsorg

Annette Linander ( C )