Hundrastgård, Madeleine, 19-11-07

 

Bild

Eslöv 2019-11-07


Motion gällande hundrastgård.


Hundar är en viktig del i vårt samhälle. De fyller en stor funktion ur ett hälsoperspektiv, social samvaro och i många fall i ett hjälpande och rehabiliterande syfte. Vi ser många äldre som tack vare sin hund kommer ut på välgörande promenader med många möten, inte minst med andra hundägare. Det finns många personer med någon form av funktionsvariation som behöver sin hund för att bättre kunna hantera sin vardag. Forskningen visar också att barn som växer upp med hund ofta får en bättre förmåga att ta ansvar och får större medvetande om sina känslor. För att inte tala om den stora massan som helt enkelt har hund för att det är så fantastiskt.
Jag tror jag pratar för den största majoriteten av dessa hundägare då jag menar att ha nära
tillgång till inhägnade ytor att rasta sin hund har ett mycket stort värde. Framförallt för de
som bor utan trädgård, inte är så mobila eller har en hund som inte är tillräckligt pålitlig för
at ha lös. Dessutom får man inte ha sin hund lösspringande på större delen av året. Vi måste
även låta dessa hundar få känna på att springa runt och busa utan ett snöre om halsen. Vi
måste även låta dessa ägare få möjligheten av att njuta av att se sin hund vara wild and
crazy.
Dessutom ska man inte glömma de viktiga sociala möten som sker i en hundrastgård, då
personer med olika åldrar, olika livssituationer och olika kulturer träffas med ett gemensamt
intresse. Det visar sig också att personer som inte själv har möjlighet att ha hund går till
hundrastgårdar för att på så sätt få njuta av dessa härliga djur.
En hundrastgård ska vara mjuk i formerna utan skarpa hörn. Det ska finnas stockar, stubbar,
höjder och andra föremål som skapar ett intresse för hunden. Det ska finnas bänkar som
skapa en naturlig viloplats för ägare och övriga.


Vi yrkar:

att kommunen omgående planerar in för att bygga en första hundrastgård
någonstans i centrala Eslöv.


När denna är på plats och varit i funktion ett tag får man ta en förnyad diskussion om det
finns behov av att gå vidare med fler. Enligt tidigare uträkning kostar en hundrastgård ca
160 000 kr och ca 10 000 kr i årligt underhåll.


Centerpartiet i Eslöv

Genom

Madeleine Atlas