Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton. Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i Östersjön.

Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel.

I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns det åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:

att Eslövs kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Eslövs kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Löberöd 31 augusti 2016

Annette Linander, Centerpartiet

Sofia Hagerin, Centerpartiet