Medlemskap i Håll Sverige Rent, Bertil Jönsson, 20-10-05

 

Till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun.


Motion
Angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent.


Många kommuner i Sverige är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent. För närvarande är det 115 kommuner som är medlemmar bl. våra grannkommuner Höör, Hörby, Kävlinge o.s.v. Med tanke på kommunens ambitioner inom miljöområdet så är ett medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare verktyg i miljöarbetet. Ett medlemskap i nätverket baseras på antalet innevånare i kommunen. För Eslövs kommun skulle årskostnaden bli 15500 kronor.

Medlemskapet ger kommunen:

 • Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker kommunens möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning.
 • Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och organisationer.
 • Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner.

Vad innebär medlemskapet? Förutom tillgång till nätverket får kommunen tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent:

 • En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent.
 • Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner.
 • Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi Håller Rent-kampanjen.
 • Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området.
 • Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser.
 • Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kommunikation.
 • 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar.
 • Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent.


Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Eslövs kommun skall bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent.  

 

Eslöv 20201005
Bertil Jönsson för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Eslöv

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.