Fyrklövern

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun

 

 

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö

De nya EU-reglerna om offentlig upphandling som antogs av Europaparlamentet i onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning.

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet.

Dessutom kommer de nya EU-reglerna att välkomnas av svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön.

Just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet.

Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vill göra kloka inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten.

Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner.

Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand. Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen

att ta fram nya regler för upphandlingen i Eslövs kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande.

Löberöd den 17 januari 2014

Annette Linander ( C )

Relaterade nyheter