Övergivna bostäder på landsbygden, Anders Borgqvist, Madeleine, Sofia, 20-10-12

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2020-10-12

Motion
Övergivna bostäder på landsbygden

Många familjer önskar att få bygga, bosätta sig och skapa en god tillvaro för sig och
sin familj på landsbygden, inte sällan med möjlighet till hästhållning.
Ofta stöter det på hinder i form av att åkermark inte skall tas i anspråk, strandskydd
eller någon annan administrativ bestämmelse.
Samtidigt finns det ett antal övergivna hus runtom i kommunen som står och
förfaller och förfular landskapet. På dessa byggnader finns det ett hävdvunnet
bygglov som kan utnyttjas.
I Falkenbergs kommun har man inrättat en tjänst som har till uppgift att lokalisera
övergivna byggnader och kontakta ägarna för att utröna om en försäljning kan vara
av intresse. I de fall en försäljning kan bli aktuell, hjälper tjänstemannen till med att
marknadsföra och sälja fastigheten.
Arbetet ger en vin-vin situation. Förfallna fastigheter rustas upp till vinning för
landsbygden och ett antal familjer som får möjlighet att förverkliga sin dröm om att
kunna bo på landet.
Utfallet i Falkenberg har blivit mycket positivt och slagit alla förväntningar. Andra
kommuner har följt efter. Vi uppmanar till kontakt med Falkenberg.

Vi yrkar att:
Det inrättas en deltidstjänst som ”landsbygdsutvecklare” med uppgift att inom
kommunen arbeta med att lokalisera och marknadsföra övergivna byggnader.

Anders Borgqvist

Genom
Madeleine Atlas (C) Sofia Hagerin (C)
Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige

Bild