Igångsättningstillstånd för Nya Skyttebo förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 april 2016

 Att vi behöver nya förskoleplatser i centrum är helt klart, om det råder det inga skilda politiska meningar men hur vi ska tillgodose detta är en annan fråga.

Centerpartiet vill inte se ”barnfabriker” med i detta fall runt 130 barn på ett och samma ställe, utan ser hellre mindre enheter i egen eller privat regi, i egna eller förhyrda lokaler.

Vi ser ett problem med stordrift av förskoleverksamheten inte bara pga av risken att alla barn inte kommer att känna den trygghet man behöver utan också rent logistiskt. Med 130 barn kommer minst 130 föräldrar som ska hämta och lämna och med den trafiksituation vi har kring Skyttebo idag är det svårt att se hur detta ska kunna fungera. Många kan komma gående eller med cykel men vi vet att många föräldrar kommer i bil på väg till och från arbetet.  Under dagen tillkommer dessutom en mängd andra transporter, 130 barn kräver mycket livsmedelsråvaror och förbrukningsmaterial.

Budgeten är en annan stötesten, redan vid beslut om igångsättningstillstånd vet vi att bygget kommer att kosta 12 miljoner mer än vad som finns i budgeten. Då är det hög tid att titta på andra möjligheter.

Med anledning av ovanstående och med vad Centerpartiet anfört tidigare i denna fråga avstyrker jag igångsättningstillstånd för Nya Skyttebo förskola.

Annette Linander, Centerpartiet