Medborgarförslag om att återinföra biträdestjänster inom Vård och Omsorg, städ/underhåll och kök/matlagning

Kristina Warming har i sitt medborgarförslag tagit upp många aspekter som vi i Centerpartiet inte bara sympatiserar med utan också ser som helt nödvändiga för att klara av en situation av hög arbetslöshet och många nyanlända Eslövsmedborgare. Dock har vi valt att, i likhet med majoriteten, bara besvara medborgarförslaget då det tar upp att-satser vi inte kan bifalla.

Att människor kommer i arbete anser vi vara absolut nödvändigt för att komma in i det svenska samhället och kommunen, som den största arbetsgivaren, har ett ansvar att öppna upp sina verksamheter för människor som inte kan konkurrera på arbetsmarknaden med dagens regelverk. Många av verksamheterna går på knäna och det blir allt svårare att rekrytera kvalificerad personal. Då är det inte bara nödvändigt utan också idiotiskt att inte använda all den resurs som finns i vår kommun för att avlasta och renodla de kvalificerade tjänsterna genom att anställa servicemedarbetare, extra händer och knän eller biträden. Vad vi kallar tjänsterna är egalt, det viktiga är att vi får fler som hjälper till i våra verksamheter, att människor får en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, får lära sig svenska genom arbete och att vi använder de pengar som finns i systemet inte bara för att passivisera människor i bidragsberoende utan att man får lön mot en insats som höjer kvaliteten i kommunens verksamheter.

För Centerpartiet

Annette Linander