Våra politiker 2014- 2018 och deras uppdrag


Namn

 

Nämndsuppdrag

 

Hans Andersson

 

Överförmyndarnämnden

 

Madeleine Atlas

 

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2 v. ord.

 

Maria Bohr Frank

 

Valnämnden

 

Krister Carlberg

 

 

 

Vård- och Omsorgsnämnden
Vård- och Omsorgsnämnden AU
Arbete och Försörjning

Per- Magnus Espgård

 

Barn- och Familjenämnden, ers

Mikael Esselius

 

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, ers

Sofia Hagerin


Fullmäktige, ers
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ers

Ingemar Jeppsson

 

 

 


Fullmäktige, 2 v. orf
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, 2 v. ordf
Valberedningen
Demokratiutredning 2 v. ordf

Annette Linander

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige
Kommunstyrelsen, 2 v. ordf
Kommunstyrelsen Au
Arbetgivarutskottet
Rådet för hälsa och trygghet, v. ordf
Kommunförbundet Skånes förb.stämma

Anders Molin

 


Fullmäktige
Kommunstyrelsen

Jasmina Muric

 

 

 

 

 

Fullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden AU, ers
Rådet för hälsa och trygghet, ers
Demokratiutredningen

Per Rosenqvist

 

Kultur- och fritidsnämnden

 Mikael Sonander

 

 

Fullmäktige, ers
Servicenämnden, 2 v. ordf

Torsten Winther

 

Servicenämnden, ers

Lena Åkesson

Kommunrevisionen, 2 v. ordf


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.