Våra politiker 2018- 2022

https://eslov.tromanpublik.se/search.jsf?query=&name=&organization=&party=Centerpartiet&position= hittar du kontaktuppgifter och förändringar bland våra politiker under mandatperioden


Namn

Uppdrag

Charlotte Abrahamsson

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, ers

Omar Al Smail

Barn och familj, ers


Rådet för hälsa och trygghet, ers

Madelein Atlas

Gruppledare KF


Gymnasie och Vuxenutb, 2 v. ordf.


Gymnasie och Vuxenutb AU


Kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen, 2 v. ordf.


Kommunstyrelsen AU


Kommunförbundets Skånes förbundsstämma


Rådet för hälsa och trygghet, ers


VA Syd ägarnämnd

Maria Bohr Frank

Valnämnden

Anders Borgquist

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Krister Carlberg

Kommunfullmäktige, ers


Rådet för hälsa och trygghet, ers


Haga Kvarn, ers


Vård- och omsorgsnämnden, 2 v. orf.


Vård- och omsorgsnämnden AU, 2 v. orf.

Peter Eberyd

Vård- och omsorgsnämnden

Anna Gunnarsson

Selma Sundelius stiftelser

Sofia Hagerin

Kommunfullmäktige, ers


Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, 2 v. ordf.

Hanna- Mia Hellberg

Vård- och omsorgsnämnden

Ann- Christin Holmström

Selma Sundelius stiftelser, ers

Ingemar Jeppsson

Kommunfullmäktige


Valberedningen

Lena Jeppsson

Kommunrevisionen, 2 v.ordf.


Selma Sundelius stiftelser, ers

Bertil Jönsson

Kommunfullmäktige


Kommunförbundet Sydarkivera, ers


Kommunstyrelsen, ers

Annette Linander

Kommunfullmäktige

Anders Molin

Kommunfullmäktige

Jasmina Muric

Barn- och familjenämnden, 2 v. orf.


Barn- och familjenämnden AU, 2 v. ordf.


Kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen

Håkan Olsson

EIFAB, v. ordf.


Samarbetsnämnden Revingehed, ers.

Per Rosenqvist

Kultur- och fritidsnämnden, 2 v. ordf.

Mikael Sonander

Kommunfullmäktige, ers


Servicenämnden, ers

Torsten Winther

Servicenämnden, ers