Kandidater - Kommunvalet

Här presenteras våra kandidater till kommunfullmäktige i valet 2018. Kandidaterna presenteras i den ordning de står på valsedeln

1 Annette Linander

Nr 1

Namn: Annette Linander
Ålder: 47
Postnummerort: Flyinge
Yrke: Verksamhetsutvecklare

Jag är ensamstående med barn som sedan några år sysslar endast med politik, som tjänsteman på Centerpartiets Riksorganisation, i Region Skåne som 2vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund och ledamot i regionfullmäktige och i Eslöv som 2vice ordförande i Kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige.

Min grundidé är att alla människor mår bra av att kunna bidra och påverka sig egen vardag, politiken ska skapa förutsättningar för det. Äldre ska kunna välja var man bor och vem som ska hjälpa, barn och unga ska kunna välja sin skola eller omsorg, men framförallt ska alla som kan också bidra till samhället på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar

2 Ingemar Jeppsson
Ingemar Jeppsson

Nr 2

Namn: Ingemar Jeppsson
Ålder: 55
Ort: Eslöv
Yrke: Ekonomichef

Näringslivsfrågor är viktiga för att få hela kommunen att leva. Eslöv har förutsättningar för ett företagsklimat i toppklass. Det kan uppnås om vi lyssnar av företagen och håller en hög servicenivå. Ett aktivt centrum är en förutsättning för en levande stad. Vi kommer att återinföra upp till 2 h gratis parkering i centrum för att stimulera handel och aktivitet

3 Madelein Atlas

Nr: 3

Namn: Madeleine Atlas
Ålder: 50 år
Ort: Öslöv
Yrke: Produktionschef, Ingenjör, Produktchef samt egenföretagare lantbruk/B&B

Jag är vice ordf. i GoV. I mitt politiska arbete tar jag med mig de erfarenheter som jag har fått från mitt yrkesliv som ingenjör och från mitt liv på landet.

Jag och min man, våra 4 barn och många djur bor på en gård i Öslöv.

Det vara enkelt att bo och arbeta i Eslövs hela kommun, kunna bygga till sitt hus, byta förskola, parkera smidigt och kostnadsfritt eller starta upp ett litet företag. Kommunen är till för sina invånare och onödig, krånglig och tidsödande byråkrati ska bort. Valmöjligheterna ska vara många både för äldre och barn och individuella lösningar ska vara möjligt

4 Jasmina Muric

Nr 4

Namn: Jasmina Muric
Ålder: 57 år
Postort: Eslöv
Yrke: Enhetschef inom Eslövs kommun

Mitt brinnande intresse är barn och ungas rätt i samhället där min vision är att barn och unga ska ha framtidstro, en skolgång i världsklass och en trygg uppväxt.

Jag vill att skolan ska vara en offentlig plats där barn och vuxna möts i en gemensam strävan att skapa en bra skolmiljö. Barn och ungdomar ska få inflytande över sin egen framtid

5 Bertil Jönsson

Nr 5

Namn: Bertil Jönsson
Ålder: 79
Ort: Eslöv
Yrke: f.d kommunalråd

Som ansvarig i första hand för äldrefrågor vill jag ha en hållbar vård o omsorg som utgår från dig o dina behov. Anpassande boende ska finnas för äldre i alla kommundelar, möjligheten att ge hemtjänst utan biståndsbedömning ska ses över, personer med funktionsvariation ska ges möjlighet att delta i samhällslivet och omtag krävs i Eslövs tillgänglighetsarbete

6 Anders Molin

Nr 6

Namn: Anders Molin
Ålder: 59 år
Ort: Stockamöllan
Yrke: Egenföretagare

7 Sofia Hagerin

Nr 7

Namn: Sofía Hagerin
Ålder: 41 år
Ort: Löberöd
Yrke: Redovisningskonsult

Vill driva: Stora som små miljö- & samhällsfrågor för att ha en bättre värld att lämna över till våra barn och barnbarn

8 Mikael Sonander

Nr 8

Namn: Mikael Sonander
Ålder: 63 år
Ort: Marieholm
Yrke: Bonde
Pol. uppdrag: Ersättare KF, v.ordf. Servicenämnden

  • Skapa äldreboenden i ALLA tätorterna och laga maten på plats i både i skola och boenden.
  • Bevara Östra Strö skola.
  • Maximera barndaghemmen till 4 avdelningar.
  • Förbättra kommunikationer till och ifrån byarna.
  • Underlätta för näringslivet för jobben och integrationen.
  • Ambulerande vård i byarna.
9 Krister Carlberg

Nr 9

Namn: Krister Carlberg
Ålder: 63 år
Ort: Stehag
Yrke: Pensionär Fd Tjänsteman

Jag verkar för att de kommuninnevånare som så önskar ska ges möjlighet att växa upp, arbeta, ha en meningsfull fritid och åldras i sina respektive byar och tätorter.

10 Peter Eberyd

Nr 10

Namn: Peter Eberyd
Ålder: 40 år
Ort: Eslöv
Yrke: Mediaproducent

11 Maria Jönsson

Nr 11

Namn: Maria Jönsson
Ålder: 51
Ort: Stehag
Yrke: Kyrkomusiker

12 Hanna-Mia Hellberg

Nr 12

Namn: Hanna-Mia Hellberg
Ålder: 58
Postnummerort: Billinge
Yrke: Skolsköterska

Detta vill jag driva i Eslövs kommun:
En skola som bygger på hög kvalitet där elever skall känna trygghet och inspiration.
Säkra vägar till och från skolan med upplysta vägar, cykel och gångbanor.
God tillgång till bra fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar oavsett var man bor i kommunen

13 Anders Borgqvist

Nr 13

Namn: Anders Borgqvist
Ålder: 65 år
Ort: Billinge
Yrke: Lantbrukare

Jag är intresserad av frågor som berör landsbyggdens möjligheter och förutsättningar i stort, exv. fördelningen av resurser och investeringar centralort – landsbygd.
Är också intresserad av företagarfrågor, och kommunikationer.

14 Mikael Esselius

Nr 14

Namn: Mikael Esselius
Ålder: 44 år
Ort: Eslöv
Yrke: jobbcoach

Jag vill verka för att Eslöv blir ett föredöme inom arbetsmarknad genom att elever i grundskolan får lära sig om entreprenörskap och att människor i utanförskap får god utbildning och rätt stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

15 Torsten Winther

Nr 15

Namn: Torsten Winther
Ålder: 72 år
Ort: Kungshult
Yrke: Lantmästare

Jag står för, bevarande av åkermarken för kommande generationer, levande landsbygd, ökad självförsörjning med närproducerade livsmedel, infrastruktur som gäller hela landet, ren miljö, fossilfria transporter och förnybar energi.

16 Lena Åkesson

Nr 16

Namn: Lena Åkesson
Ålder: 50
Ort: Eslöv
Yrke: Redovisningskonsult

Detta vill jag driva i Eslövs Kommun: Utveckling av näringslivsfrågor - ett gott företagsklimat i hela kommunen. En levande kommun - service, vård och skola ska vara likvärdig i hela Eslövs kommun.

17 Per Rosenqvist

Nr 17

Namn: Per Rosenqvist
Ålder: 33 år
Ort: Eslöv
Yrke: Landskapstekniker

Jag vill få HELA Eslövs kommun att växa och jag vill få ALLA våra byar runt om att växa och må bra.

18 Tine Markebo

Nr 18

 

Namn: Tine Markebo

Ålder: 55 år

Ort: Eslöv

Yrke: Hudterapeut

 

Fembarnsmamman Tines hjärtefrågor är barn- och skolfrågor, lokalt företagande samt att landsbygdens och lantbrukens intressen tillgodoses. Hon har också stort intresse för vårdfrågor och miljöfrågor.

19 Håkan Olsson

Nr 19

Namn: Håkan Olsson
Ålder: 58 år
Ort: Harlösa
Yrke: Lantbrukare

Viktigt för mig är att det ska gå att bo och verka i hela kommunen. Att man släcker ner landsbygden är för mig ofattbart. Att utbyggnaden i kommunen ska ha balans mellan stad och byar. Naturligtvis är tätorten viktig med sprudlande handel och bra matställen. Företagande är motorn i samhället och därmed måste kommunen vara attraktiv för nyetableringar.

20 Ann-Kristin Holmström

Nr 20

Namn: Ann-Kristin Holmström
Ålder: 74 år
Ort: Marieholm
Yrke: Pensionär

Jag vill arbete för en bättre barnomsorg, fler behöriga lärare i skolan och en väsentligt förbättrad äldreomsorg.

21 Lars Nilsson

Nr 21

Namn: Lars Nilsson
Ålder: 48 år
Ort: Öslöv
Yrke: Säljare Byggvaror

Jag vill arbeta för ett bättre Eslöv