Välkommen till kretsmöte den 24 april

Kretsmötet är öppet för alla medlemmar

Fika finns från kl 18.30, mötet startar kl 19. Väpnargatan 6, ingång från baksidan.