• / Kalender
  • / Presidiegrupp 13 September

Presidiegrupp 13 September

Till presidiegruppen kallas en ledamot från vardera nämnds / styrelses presidie eller beredning

I den så kallade presidiegruppen förbereds vårt arbete i nämnder och styrelser. Berörda deltagare får personlig kallelse.