Kf-grupp 3 December

Till KF-gruppen kallas en ledamot från vardera nämnd / styrelse

I KF-gruppen förbereds vårt arbete i nämnder och styrelser. Berörda deltagare får personlig kallelse.