Offentlig paneldebatt i Farstorp

Måndag den 15 augusti kl 19.00 i Farstorps bygdegård

Tema:

Bo och leva på landsbygden och i Farstorp

Inbjudna: En representant för varje parti i Hässleholms kommunfullmäktige.

Moderator: Kim Pettersson

Kaffeservering till självkostnadspris

VÄLKOMNA!

Farstorps bygdegård