Ny styrelse!

Nygammal styrelse vald på årsmötet

Vid årets kretsstämma omvaldes Anders Edwall till ordförande.
Styrelsen utökades med en ledamot, och följande ledamöter omvaldes:
Anna Pålsson, Lars Olsson, Lars-Göran Wiberg, Ann-Kristin Johnsson, Lena Svensson, Gustav Persson, Kristoffer Manno. Nyvalda ledamöter: Ingrid Widell och Magnus Olsson.

Styrelsen har utsett Ingrid Widell till vice ordförande, Lena Svensson fortsätter som kassör samt Ann-Kristin Johnsson valdes till ny sekreterare.