Fredrik Torkildsen

Personbild


Fredrik har Centerpartiets insynsplats i HASAB (Helsingborgs Arena och Scen AB)