Monica Eliasson

Personbild


Ersättare, Socialnämnden.

Ledamot, Tillståndsutskottet