Kyrkoval 2021

Den 19 september är det kyrkoval, och från den 6 spetember har du möjlighet att förtidsrösta.

Centerpartiet i Helsingborgs pastorat går till val på en öppen, grön och modig folkkyrka. Vi går till val för en kyrka som finns närvarande i människors vardag, genom hela livet. En kyrka som vågar ta krafttag i den gröna omställningen. Som vågar vara öppen och närvarande för människor i tro och i tvivel. Som gör skillnad i människors vardag och som tar ansvar för kommande generationer.

Våra prioriteringar

 • Den närvarande folkkyrkan. En kyrka som finns där Helsingborgarna finns. Som tänker nytt och annorlunda i en ny tid. En kyrka som förändras i en föränderlig tid, utan att lämna grundbudskapet; en kyrka som bygger på en tro på Jesus Kristus. En kyrka som vågar tänka utanför de traditionella väggarna.
 • Den öppna folkkyrkan. Där alla välkomnas, oavsett vem man är eller hur man tror. Det viktigaste i en öppen folkkyrka är att människor i den kristna tron kan mötas och utvecklas och att nyfikna kan finna en plats att finna den de är, och det de tror på. En kyrka som möter barn och unga för att stödja dessa, och som möter människor i nöd med diakoni.
 • Den modiga folkkyrkan. Som vågar förändras i en tid av förändring. Som vågar möta människor där de är, för den de är. Som vågar tänka nytt och annorlunda. En kyrka som förnyas och som välkomnar alla som vill möta den kristna tron.
 • Den gröna folkkyrkan. Som tar ansvar för skapelsen. En kyrka som sätter solceller på taken, väljer biobränslen och som använder kolinlagring i alla möjligheter som finns. En kyrka som leder den gröna omställningen. Det är ett ansvar som sträcker sig längre än oss själva.

För oss handlar kyrkovalet om den kristna principen om människors lika rätt och värde. Att värna skapelsen, fortsätta en ansvarig utveckling av Svenska Kyrkan, och bevara principen om att alla är välkomna i Guds hus är avgörande för framtiden för en öppen folkkyrka. Vi går till val på en öppen, modig och grön folkkyrka. En kyrka där alla är välkomna, oavsett vem man är, hur man tror eller vad man vill. Vi går till val på en förnyad kraft för Helsingborgs pastorat. De kommande åren kommer innebära utmaningar. Men vi måste klara dessa tillsammans för att den öppna folkkyrkan ska ha en framtid. Vi vill ge kraft åt Helsingborgs pastorat. En röst på Centerpartiet innebär en förnyad kraft till Svenska kyrkan

Därför vill Centerpartiet:

 • Satsa på barn och unga. Det är genom aktiviteter för dessa grupper som vi bygger framtidens folkkyrka, och som vi blir en självklar del av människors liv.
 • Utveckla en kyrka som närvarar mer i människors vardag, där Helsingborgarna rör sig på gator och torg, istället för inom de traditionella kyrkoväggarna. På så sätt kan fler möta det kristna budskapet.
 • Ha en ansvarsfull hantering av kyrkans ekonomi för att säkra en stabil ekonomisk utveckling för pastoratet.
 • Satsa på gröna lösningar som tar ansvar för skapelsen, exempelvis genom kolinlagring i lämplig mark, fler solceller på lämpliga tack och fler steg i miljödiplomeringen. Pastoratet bör även ta fram tydligare målsättningar exempelvis genom en Klimatplan. Centerpartiets mål är att Helsingborg ska bli Sveriges grönaste pastorat.
 • Stärka den närvarande diakonin som stödjer människor i behov och nöd, som finns där när livet förändras.
 • Se en bred satsning på kyrkomusiken som skapar ett mervärde i gudstjänstlivet.
 • Rikta insatser för att skapa en kyrka tillgänglig för unga vuxna genom gudstjänster som förläggs på andra tider och platser som skapar möjlighet för fler att fira gudstjänst. En insats på detta område är även en ökad satsning på Campusprästen.
 • Att Svenska kyrkan fortsatt tar ansvar att stödja i integrationsinsatser för att välkomna människor på flykt. Enligt oss är det ett kristet ansvar att hjälpa människor i nöd, och Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör som gör skillnad.
 • Att Svenska kyrkan fortsatt välkomnar alla, oavsett sexualitet. För oss är det självklart att Jesus budskap om kärlek och allas lika rätt och värde ska genomsyra hela kyrkolivet. Därför ska pastoratet flagga med regnbågsflaggan på relevanta dagar, viga HBTQ-par och i alla relevanta sammanhang ta ställning för allas rätt till respekt för den som man är.

I höstens kyrkoval står mycket på spel. Den öppna folkkyrkan hotas av krafter som vill exkludera istället för att inkludera. Krafter som inte respekterar det kristna budskapet. Som vill styra kyrkan i en helt annan riktning än den som vi anser är nödvändig för en öppen, modig och grön folkkyrka.

Din röst spelar roll för vilken framtidens kyrka ska vara. Vi vill ge förnyad kraft till Helsingborgs pastorat.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.