behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel

Lars Hansson (C), regionfullmäktigeledamot Foto: Kasper Alstrup Schnell

Lars Hansson (C), regionfullmäktigeledamot Foto: Kasper Alstrup Schnell

Förra veckan lämnade Centerpartiet i Region Skåne in en motion som föreslår att utreda förutsättningarna för en etablering av en behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel inom Region Skåne. Verksamheter som idag finns på andra ställen i landet dit Region Skåne idag får hänvisa patienter i behov av denna typ av behandling.

- Ska vi kunna erbjuda en god vård till missbrukare av dopningsmedel är det viktigt att kunna erbjuda en adekvat behandling och terapi även i Region Skåne, säger motionären Lars Hansson (C).

Med de beslag som polisen och Tullverket idag genomför så tyder det på en omfattande handel med dopningspreparat, särskilt har förekomsten ökat på internet under 2000-talet.

- Studier visar att personer som brukar dopningsmedel har lättare att bli beroende av andra droger och att användningen av anabola androgena steroider (AAS) som återfinns i t.ex. kosttillskott och dopningsmedel ökar risken för våldsbrottslighet, fortsätter Lars Hansson (C).

Vid dopningsmissbruk föreligger ett behov av specialiserade behandlings- och stödinsatser inom hälso- och sjukvården, men även socialtjänsten, för att uppnå en behandling med fullgott resultat. I Sverige finns endast ett fåtal mottagningar för dopningsmissbrukare.

- Att inte ha en behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel i Region Skåne är negativt både sett ur missbrukarens perspektiv, men även ur ett kostnadsperspektiv för regionens vidkommande, avslutar Lars Hansson (C).

Fakta:
Centerpartiet i Region Skåne föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Skåne utreder förutsättningarna för en etablering av en behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel.