Jonny cato Hansson, blivande ordförande i VON

Jonny Cato Hansson

Jonny Cato Hansson, kommunalråd och blivande ordförande i VON

De senaste dagarna har Centerpartiet i Helsingborg varit i media en hel del och det har framgått allt tydligare att vi är ett drivet parti som tar ansvar för staden. Många av artiklarna har handlat om skiftet av ordförande i vård- och omsorgsnämnden, där Maria Nilsson avgår efter flera års hårt arbete, och ersätts av Jonny Cato Hansson, vårt kommunalråd.

Den 6:e mars meddelade Maria Nilsson Centerpartiet i Helsingborg att hon skulle avgå som ordförande i vård- och omsorgsnämnden, för att gå vidare som VD för Fogdaröd omsorg, vård och utbildning (HD:s artikel finns här:https://www.hd.se/2017-03-07/tung-politiker-avgar-darfor-lamnar-hon). Samtidigt som det var mycket roligt så föddes förstås frågan om vem som tar över i vård- och omsorgsnämnden.

På ett extrainsatt gruppmöte i måndags avgjordes frågan, då Centerpartiet i Helsingborg valde att nominera Jonny Cato Hansson, Sveriges yngsta manliga kommunalråd, till ordförandeposten.

"Jag är väldigt ödmjuk och har respekt för att folk tycker att jag är ung och oerfaren. Därför kommer jag att lyssna på medarbetarna i alla verksamheter, på de boende, på de anhöriga och höra vad de tycker fungerar bra och vad som kan bli bättre. En förutsättning för att jag ska lyckas är att jag lyssnar" - sade Jonny till HD.
https://www.hd.se/2017-03-14/yngste-politikern-tar-over-de-aldres-fragor

Sedan dess har vi fått många positiva reaktioner och gratualtioner, men i tidningens kommentarsfält var det också några som ifrågasatte om en ung politiker har rätt erfarenheter för att leda en nämnd som jobbar främst med äldre. Idag kom ett starkt försvar i form av Torbjörn Svenssons krönika (https://www.hd.se/2017-03-15/stopp-och-belagg-vanta-med-att-doma-ut-de-unga-politikerna) där han bland annat skriver att:
"Jonny talade nyligen på ett pensionärsårsmöte i byn. Mina vänner var skeptiska, de lyssnade – och blev imponerade. [...] Jonny och Mickey har, inte minst från föreningslivet, samlat på sig mer erfarenhet av att leda, planera och organisera än många av mina jämnåriga har gjort."

Med Jonny i spetsen så kommer Centerpartiet att fortsätta föra en närodlad politik inom vård- och omsorg och jobba stenhårt för en värdig och ständigt bättre situation i våra verksamheter, både för de som använder dem och för våra medarbetare.