C HBG </3 mobilförbud

För en vecka sedan gick ”Liberalerna”, tidigare Folkpartiet, ut med ett förslag om att förbjuda mobiltelefoner i skolan. Vid sidan av att bevisa att deras skolpolitik handlar om allt annat än frihet så missar de dessutom målet: mobiltelefonen och möjligheten att ha en kraftfull dator i fickan är kanske den mest samhällsomvälvande trenden på flera decennier. Vår skola behöver lära barn och unga att leva med telefonen, att använda den på rätt sätt och att stå emot dess mindre användbara frestelser.

Tvärt om vad ”Liberalerna” tror så har mobiltelefonen en plats i undervisningen. Många lärare och skolor experimenterar med undervisningsappar och med quiz och inlärningsspel där eleverna deltar genom sina telefoner. Inte nog med det: med chatgrupper och forumsfunktioner håller flera nytänkande lärare kontakt med sina elever, inte bara under lektion, utan på håltimmar och fritid. Det gör det lättare för de elever som har svårare med klassrumsundervisning att ta med utbildningen även efter lektionen tagit slut.

Vidare så missar ”Liberalerna” en av skolans viktigaste funktioner – att förbereda elever inför vuxenlivet. Mobilfria arbetsplatser är väldigt ovanliga och ett mobilfritt vuxenliv kan nästan ingen föreställa sig. En mobilfri skola riskerar att lämna elever mindre förberedda att använda och jobba med mobilen som ett ständigt närvarande arbetsredskap. Skolan skulle behöva lägga mer energi på att göra mobilen till ett positivt och användbart redskap i inlärningen.

Mobiltelefonen har förändrat enormt mycket av vårt vardagsliv. Allt från kartor, samhällsinformation och språkträningsappar för nyanlända till appar som hjälper med hälsa, träning och förstås umgänge har inneburit att mobilen är här för att stanna. Givetvis ska varje lärare själv få bestämma om mobiler är lämpliga under hens lektioner, men ett totalförbud är fel väg att gå. Mobiltelefonen har blivit en normal del av våra liv, istället för att sopa den under mattan bör vi anstränga oss för att göra det bästa av den, både i och utanför skolan.

Jonny Cato Hansson
Kommunalråd, C, Helsingborg

Johan Vesterlund
Lärarstudent och tredjenamn på C Helsingborgs kommunlista.