Politiska rapporter

Under valrörelsen 2022 kommer Centerpartiet i Helsingborg släppa
en rad rapporter på viktiga områden där Centerpartiet särskilt vill
belysa utvecklingsområden för ett bättre Helsingborg.

 

 

 

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

JÄMSTÄLLDHETSRAPPORT

Rapport om hur vi kan få ett jämställt Helsingborg
Författare: Emma Järund, augusti 2022

DEMOKRATIRAPPORT

Rapport om hur demokratin och invånarinflytandet kan öka i Helsingborg
Författare: Johan Vesterlund, juni 2022

LANDSBYGDSRAPPORT

Rapport om utveckling av landsbygden i Helsingborg
Författare: Sara Johnson, maj 2022

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.