FÖR
HELSINGBORGS
BÄSTA

Valprogram för Centerpartiet Helsingborg i kommunvalet 2022

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

DIN RÖST FÖR ATT GE KRAFT ÅT
ALLA HELSINGBORGARE

Grunden i Centerpartiets politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela Helsingborg. Vi står för jordnära liberala värderingar för att skapa ett bättre liv för varje helsingborgare.

En röst på Centerpartiet är en röst för att ge alla helsingborgare, oavsett vem du är, var du bor och vad du vill, en möjlighet att uppleva livskvalitet i hela kommunen. Centerpartiet är det gröna, fristående och liberala mittenalternativet i Helsingborg som går till val på ett öppet, grönt och lyssnande styre av Helsingborg.

Helsingborg ska vara en inkluderande stad, där alla känner sig välkomna, trygga och känner gemenskap. En stad där alla är en del av klimatomställningen. Helsingborg ska vara en stad som håller ihop, med både närhet till natur, rekreation och stadspuls.

Runt om i Helsingborg finns massor av företagare som skapar möjligheter oss som bor och verkar här. På landsbygden finns kraften som skapar liv utanför stadsgränsen och som producerar den närodlade och klimatsmarta maten. I våra byar, stationsorter och stadsdelar finns människor som varje dag bygger och bidrar till ett bättre Helsingborg. Bland Helsingborgarna finns kraften att klara den gröna klimatomställningen, att skapa fler jobb, bygga en god välfärd och en bättre livskvalitet.

Tillsammans gör vi alla Helsingborg. Därför behöver också ledarskapet i kommunen vara lyssnande och helsingborgarna måste ha möjlighet att utveckla vår gemensamma stad. Genom bland annat Öresundskraftsfrågan har våra invånare visat kraften och viljan att påverka stadens utveckling.

I detta valprogram presenterar vi en rad förslag för att kunna utveckla det gröna, välkomnande och öppna Helsingborg. Tillsammans kan vi klara våra gemensamma utmaningar. Att ställa om till ett grönare samhälle. Att integrera alla som valt att bosätta sig i vår kommun. Att skapa en skola där alla lyckas och mår bra. Att satsa på en vård och omsorg som håller hög kvalitet. Att bevara den värdefulla åkermarken. Att bygga en kommun som håller ihop, oavsett om man bor i Laröd, Vallåkra eller på Söder eller Drottninghög och en trygg stad för alla att vistas i. För Centerpartiet är det självklart att vi bara klarar utmaningarna tillsammans med Helsingborgarna. Genom att involvera invånarna och lyssna kan vi skapa ett starkare Helsingborg – även för framtiden.

Vi vill ge kraft åt hela Helsingborg – kraft till alla som bor, vistas och verkar i vår kommun. En röst på Centerpartiet i kommunvalet är en röst för en grön, social, liberal och inkluderande politik. Som vill se konstruktiva lösningar på de utmaningar som finns, och som vill ta vara på den kraft som finns runt om i Helsingborg – i ett Helsingborg där alla behövs.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.