Vi vill ge kraft FÖR
FLER JOBB OCH FÖRETAG


sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

För att alla helsingborgare ska få möjlighet att känna gemenskap och inkludering måste fler jobb och företag växa fram i vår kommun. Ett jobb skapar möjlighet till egenförsörjning som bidrar till livskvalitet. Vi vill ge kraft till småföretagarna i Helsingborg som skapar fyra av fem nya jobb i vår kommun.

Ett första jobb, gör en stor förändring för individens möjligheter. En rad i Cv:t, arbetslivserfarenhet, språkutveckling och en god referens är bara några exempel på vad ett första jobb kan innebära. Därför är satsningar på jobben viktiga både utifrån integration och gemenskap. Det skapar trygghet i hela Helsingborg.

För att skapa fler jobb för både nyanlända och ungdomar vill vi att kommunen samarbetar tillsammans med företagen i vår kommun. Vi vill även att kommunen underlättar för företagande genom att göra kontakterna med kommunen enklare och snabbare. Vi vill att fler får möjlighet att arbeta i Helsingborg – och ge kraft till alla som vill skapa sitt eget företag att kunna förverkliga sin dröm.

Arbetsmarknad och integration

För att skapa fler jobb i Helsingborg krävs insatser för att ha en attraktiv arbetsmarknad och ett välkomnande och inspirerande företagsklimat. Målet måste vara att Helsingborg ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat och att vi som kommun hela tiden strävar för att ta vara på den kraft som finns i det lokala näringslivet. Genom att stödja företag, arbetssökande och ungdomar kan vi skapa fler möjligheter för den som vill arbeta i Helsingborg att få ett arbete. Vi måste även ta vara på den kraft som finns hos alla de som väljer att flytta till vår kommun. Genom att satsa på integrerande insatser kan fler få chansen att känna sig hemma i Helsingborg.

Därför vill Centerpartiet:

 • att en one-stop-shop etableras för företagens olika frågor och behov. En funktion där kommunen och etablerade företagare samverkar för att skapa bästa möjliga företagsklimat och stöd för alla de företag som bildas och vill växa i Helsingborg.
 • att kommunen i samverkan med näringslivet erbjuder fler gymnasieungdomar betalt sommarjobb med målet att alla som vill någon gång under gymnasietiden ska ha fått ett sommarjobb.
 • att säkerställa att kompetens och kreativitet hos alla helsingborgare tas tillvara, utvecklas och matchas med behoven hos Helsingborgs företag och organisationer.
 • att kommunen samarbetar med företagen för att erbjuda tid att coacha, utbilda och inspirera arbetssökande i syfte att öka och bättre matcha kompetens med arbetstillfällen.
 • att alla unga helsingborgare får en fot in på arbetsmarknaden och en möjlighet att tjäna egna pengar och skapa sin egen framtid oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån.
 • att staden samarbetar med det lokala näringslivet för att skapa fler jobbmöjligheter genom ett pilotprojekt där kommunen ansvarar för rekryteringsprocessen och företagen bidrar med arbetstillfällen.
 • att projektet Rekrytera på Drottninghög används i fler områden för att inkludera fler helsingborgare och tillgodose fler branscher med arbetskraft.
 • att alla arbetssökande ges möjlighet att prova på arbete för att underlätta ställningstagande till yrkesval och studier.
 • att underlätta för företagare att starta, driva och växa för att möjliggöra fler arbetstillfällen i Helsingborg.
 • att ett näringslivsutskott införs för att föra samman kommunens arbete med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.
 • att Helsingborg breddar utbudet inom Yrkeshögskolan i samverkan med näringslivet.
 • att kommunen fördjupar samarbetet med Campus Helsingborg för att kunna locka fler universitetsutbildningar till Helsingborg.
 • att kommunen verkar för alla kommunanställda får möjlighet att arbeta på den plats som passar bäst för den anställde utifrån vad dennes arbetsuppgifter kan medge.
 • att Helsingborg stad växlar upp från digital allemansrätt till digital arbetsrätt.
 • att kommunen möjliggör och stöttar kompetensmatchning i en större arbetsmarknadsregion genom att stärka det mobila arbetslivet.
 • utveckla nya yrkesspår inom SFI i samverkan med företagarna och civilsamhället i Helsingborg, för att skapa bästa möjliga matchning.
 • att kommunen säkerställer kvalitet och relevans i samhällsorienteringskursen med fokus på kulturell förståelse och studiebesök/praktik på företag i Helsingborg.
 • att Helsingborg tar ett helhetsgrepp kring integrationsarbetet genom att sänka trösklar i den egna verksamheten, bjuda in invandrarföreningar till dialog och samarbete och öka kunskaper.
 • att Helsingborg tar ett större ansvar i sin egen verksamhet för att minska segregationen genom att exempelvis sprida stadens olika evenemang till fler stadsdelar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.