Helsingborg
Centerpartiet lokalt
  • / Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

Centerpartiet i Helsingborg driver en närodlad politik. Vi vet att Helsingborg byggs underifrån, av alla oss som bor här. Därför handlar vår politik om dig som kommuninvånare och om att stärka dina möjligheter att påverka och att bygga ett bättre Helsingborg. Våra förslag gör det bland annat enklare att leva miljövänligt, att driva företag och skapa fler jobb, att engagera sig i stadens kulturutbud och mycket mer.

Vi värnar om din möjlighet att välja skola och äldreboende oavsett var du bor. Vi verkar för kommunal service, bättre infrastruktur och bättre kollektivtrafik i hela kommunen. På så vis motverkar vi risken att Helsingborg klyvs mellan stad och land. Vår närodlade politik innebär att vi har förslag för hur varje ort inom Helsingborg ska växa och leva!

Helsingborg riskerar att klyvas i fler bitar än enbart stad och land. En växande känsla av otrygghet, orsakad av en brutalare brottslighet med skjutningar och sprängningar, har gjort vissa rädda för att gå ut i sin egen stad. Vi vill att du ska känna dig trygg i Helsingborg och vi vill hindra en klyvning mellan stadsdelar där människor känner sig trygga och stadsdelar där de känner sig otrygga. I vår politik tar vi din trygghet på största allvar och stärker både rättsväsendet och de sociala insatser som för människor samman.

Med Centerpartiets närodlade politik får du och alla andra Helsingborgare en bättre och mer sammanhållen stad där centrum, förort och landsort går hand i hand!

Kartmanifest med våra närodlade förslag - valet 2018