Demokrati

Centerpartiet driver en närodlad politik där makten ska finnas så nära människan som möjligt. För att flytta makt och inflytande i Helsingborg närmare dig så lägger vi ett antal förslag för att göra politiken öppnare och enklare att ta del av samt skapar nya vägar för att kontakta och lämna förslag till kommunens ledning.

  • att systemet med Helsingborgsförslag ändras, så att förslagen lyfts upp till politisk behandling
  • att samtliga nämndssammanträden ska vara öppna för allmänheten, så länge sekretessärenden inte behandlas
  • att Helsingborg marknadsför fullmäktige- och nämndsmöten mer
  • att Helsingborgs rådhus ska vara mer öppet för besök och rundturer för allmänheten, turister och elever i Helsingborgs skolor
  • att Helsingborg skapar fler kontaktytor och mötesplatser där politiker och medborgare kan träffas och ha dialoger