Helsingborgs ekonomi

Helsingborg ska vara en fri och företagsam kommun som samtidigt klarar av att utföra sina välfärdstjänster. Därför är det viktigt att stadens ekonomi är i ordning. Till skillnad från kommuner som t ex Malmö, där en socialdemokratisk berg- och dalbana sveper dem från överdrivet spenderande till budgetproblem, så är vårt mål att Helsingborgs ekonomi är i balans. Det ger förutsägbara ekonomiska ramar för att kunna behålla en god och jämn nivå av verksamhet och satsningar samt även över tid öka och utveckla dem.

  • att Helsingborgs ekonomi sköts på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt som undviker underskott och som låter oss vara en attraktiv kommun både för företag och för människorna som bor här, även på lång sikt
  • att säkra att staden både har en god kreditrating och en budget i balans
  • att tolkningen av Dunkers testamente ses över för att kunna använda pengarna till fler goda insatser för Helsingborg
  • att kommunen ska vara redo att avyttra kommunala äganden och ägarandelar om andra marknadsaktörer kan göra jobbet minst lika bra, och istället investera vinsten i annat som ger avkastning och som ej konkurrerar med marknaden
  • att externa personer tas in i styrelserna till kommunens bolag
  • att undvika skattehöjningar såvida dessa inte blir nödvändiga för bevarandet av välfärdens kärna