Jobb och företagande

Helsingborg är en bra kommun att driva företag i, men vi vill göra det ännu bättre och enklare. Inte minst för att motverka en arbetslöshet som är för hög. 4 av 5 nya jobb skapas av små- och medelstora företag. Vi vill att dessa ska få bästa möjlighet att växa och därmed skapa ännu fler jobb. Vår närodlade politik innebär att det blir enklare att starta och driva företag genom att bl.a. erbjuda snabb och bra service, minska regelkrångel samt inspirera, stimulera och utbilda i entreprenörskap. Vårt mål är att Helsingborg ska ha ett företagsklimat i toppklass och ligga i topp 10 i Sveriges näringslivsrankingar.

 • att det finns ett och samma ställe för alla kontakter företag kan behöva ha med kommunen. Så kallad ”One-stop-shop” service
 • att alla i Helsingborg, även på landsbygden, ska ha full bredbandsutbyggnad och bra internettillgång i hela kommunen. Så kallad digital allemansrätt
 • att Helsingborg inför fasta handläggningstider och snabbare hantering av myndighetsärenden, bygglov och tillstånd när man t.ex. vill starta eller förändra verksamhet. Vi vill att det ska vara enklare att komma i kontakt med kommunen som i sin tur ska vara bättre på att informera om hur handläggningsprocessen fortgår
 • att upphandlingar ska bli mer tillgängliga för kommunens småföretag. ”Innovationsupphandlingar” ska bli en större del av stadens verksamhet, så att vi upphandlar tjänster som främjar utveckling och innovationer
 • att Utmaningsrätt införs så att företag i Helsingborg kan erbjudas att utföra tjänster som kommunen just nu utför själv, om de kan göra det bättre
 • att samtliga kommunala skolor ska erbjuda UF (Ung Företagsamhet) och ha företagande och entreprenörskap på schemat
 • att fler ungdomar får pröva på att driva företag, därför vill vi att sommarlovsentreprenörer införs
 • att ett näringslivsutskott införs där företrädare för kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden kan leda arbetet för att föra samman kommunens arbete med arbetslöshets- och näringslivsfrågor
 • att Helsingborg ska bli försökskommun för att få upphandla delar av arbetsförmedlingens tjänster via privata arbetsförmedlare
 • att tillsynsavgifter görs mer rättvisa, fakturera i efterhand och enbart för den tid som faktiskt lagts ner på tillsyn. På ett sätt som liknar den s.k. Rättviksmodellen
 • att skapandet av fler gröna innovationsföretag stödjs