Kultur

Centerpartiet verkar för en närodlad politik där beslut och påverkan kommer närmre den enskilde. På kulturområdet tycker vi därför att det är viktigt att prioritera tillgänglighet och geografisk spridning, så att fler kan komma åt kulturutbudet. Centerpartiets närodlade kulturpolitik betonar också medskapande och delaktighet, så att fler har en chans att pröva sin lycka som kulturskapare. På så sätt för vi kulturen närmare människan, och ut från institutioner och rum som många kan uppleva som otillgängliga och främmande.

  • att Helsingborg bevarar områdesbiblioteken och förlänger öppettiderna. Verksamheten på biblioteken ska utvecklas ytterligare så att de fungerar som mötesplatser för människor
  • att Helsingborg decentraliserar kulturskolan och flyttar ut den till skolor, områdesbibliotek och lokala samlingslokaler så att kulturundervisning blir tillgänglig för alla ungdomar i kommunen
  • att Helsingborg skapar fler platser för friare och spontanare kulturutövning som även attraherar ungdomar och mindre konventionella kulturskapare
  • att resurser prioriteras om från de traditionella kulturinstitutionerna som t.ex. Dunkers och Konserthuset, till förmån för nytt kulturskapande och nya upplevelser. Dessa ska vara tillgängligare även för de som inte vill ta sig in till centrum
  • att Helsingborg sänder kulturproduktioner från bland annat Helsingborgs Stadsteater och konserthus digitalt till t.ex. bibliotek och vårdboenden
  • att Helsingborg stärker det digitala kulturskapandet, bland annat genom att lära ut mer digital musikproduktion via kulturskolan
  • att Helsingborg omprioriterar det 1%-mål för offentlig utsmyckning som nu används till konstverk i samband med att Helsingborg bygger nya fastigheter, till förmån för att använda pengarna till mer levande kultur och mer medskapande